Dagrum

Dagrum finns att hyra i mån av plats från kl.08.00 till och med 16.00 till en kostnad av;

Trebäddsrum 700 SEK

Tvåbäddsrum 650 SEK

Enkelrum 575 SEK

Dessa bokas på plats, via telefon 08 593 604 00 eller

booking@jumbostay.com

Facebook